Spor
Giriş Tarihi : 03-12-2021 22:54   Güncelleme : 03-12-2021 22:54

MUAY THAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İL TEMSİLCİSİ ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI

MUAY THAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İL TEMSİLCİSİ ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI

MUAY THAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İL TEMSİLCİSİ ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI

MUAY THAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İL TEMSİLCİSİ ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI.
BAŞURU YERİ : BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞVURU FORMU İNDİR
– İNDİR
 
 
12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren bazı
Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. Maddesi gereğince 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun ek-9 uncu maddesi ile 19 Temmuz
2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor
Federasyonların yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere; Federasyonumuz Başkanlığının talebi ile Makamın
Onayıyla illerde Federasyon Temsilcilikleri görevlendirilebilir hükmü gereğince;
Federasyonumuz 4. Olağan Genel Kurulu 01 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olup; aynı gün yeni
seçilen Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince İl Temsilciliklerimizin yeniden atanmalarına karar
verilmiştir.
İl Temsilcisi: Federasyon, İl Müdürlüğü, Spor Kulüplerinin Muaythai faaliyetleriyle meşgul
olmak üzere Federasyonumuzun sorumluluğu altında il’de yapılacak olan Muaythai faaliyetlerinin
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile uyumlu çalışabilme ve Federasyonun taşra bağlantılarını
sağlayabilme amacıyla fahri olarak görev yapmaktadır. İl Temsilcilerinin atanma, görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız mevzuatları ile Federasyonumuz İl Temsilcisi
talimatı www.muaythai.gov.tr web sitemiz talimatlar kısmında yayınlanmıştır.