Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 10:31   Güncelleme : 31-05-2021 10:31

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliğleri Resmi Gazetede Yayınlandı

​Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendiği Kırsal Kalkınma Destkleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Kalkınma Destkleri Tarıma Dayalı Kırsal Altyapı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili Tebliğler 21Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliğleri Resmi Gazetede Yayınlandı

​Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendiği Kırsal Kalkınma Destkleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Kalkınma Destkleri Tarıma Dayalı Kırsal Altyapı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili Tebliğler 21Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı