Eğitim
Giriş Tarihi : 02-10-2021 11:03   Güncelleme : 02-10-2021 11:03

Bartın Üniversitesi KVKK Eğitimi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Mevzuat” adlı eğitim farklı kamu kurum ve kuruluşlardan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi KVKK Eğitimi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Mevzuat” adlı eğitim farklı kamu kurum ve kuruluşlardan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında bilgiler verilerek sorular cevaplandırıldı. Eğitimlerin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, “Üniversite olarak akademik ve idari insan kaynağımıza yönelik farklı ve güncel konularda hizmet içi eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sürekli iyileştirme hedeflerimiz kapsamında düzenlediğimiz bu eğitimlerimizin tüm bileşenlerimiz tarafından yoğun ilgi görmesi bizlerin mutluluğunu arttırıyor. Birbirimizden öğrenerek sürdürdüğümüz bu yolculuğumuzda destekleri için saygıdeğer rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Üniversite olarak Kişisel Verilerin Korunması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Biliyoruz ki kişisel veri niteliğindeki tüm bilgiler doğru kullanılmadığında temel hak ve hürriyetleri kısıtlayabilir, özel hayatın ihlaline yol açabilir. Kişisel verilerin belirli bir mantık dâhilinde ele alınması ve yetkisiz kişilerin erişimine açılmaması gerekmektedir. İşte bu noktada 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu önemli buluyor ve bu konuya üniversite olarak büyük hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de Üniversitemizde KVKK kapsamında verilen eğitimlerden ve bu konuya hasiyetle yaklaşılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilir, “Kişisel veriler üzerine yeni bir sistem kuruldu. Kişisel verilerin korunması demek kişinin korunması demektir. Biz kurum olarak kişisel verileri değil kişileri koruyoruz. Aslında bu koruma kişinin inisiyatifiyle bazen de resen başlayan bir süreçtir.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan kurumuz geride bırakılan süreçte hızlıca bilgilendirme toplantılarıyla bir farkındalık oluşturmaya çalıştı. Bu noktada da büyük gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ilk bölümünde söz alan KVK Uzmanı Kumru Döne,  “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kanunun Amacı ve Kapsamı”, “Veri Sorumlusu”, “İlgili Kişi ve Kişisel Veri Tanımı”, “Kanunun Temel İlkeleri”, “Kişisel Veri İşleme Şartları”, “Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme”, “Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarım”, “Aydınlatma Yükümlülüğü”, “İlgili Kişi Hakları” ve Veri Güvenliğini Sağlama” başlıklarında bilgiler verdi.

Daha sonra “Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Kanuna Uyum Süreci” başlıklı konuşmasını yapan KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli ise 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanması ve uygulama sürecinde yapılması gerekenleri aktararak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nden (VERBİS) bahsetti.

Farklı kamu kurum ve kuruluşlardan da yoğun katılımın olduğu etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından sona erdi.

Eğitim sonunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u makamında ziyaret ederek, olası iş birliktelikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.