Gündem
Giriş Tarihi : 06-03-2021 00:00   Güncelleme : 06-03-2021 00:00

BARTIN BELEDİYESİ: 21 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bartın Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı pandemi tedbirleri çerçevesinde Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapıldı

BARTIN BELEDİYESİ: 21 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bartın Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı pandemi tedbirleri çerçevesinde Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapıldı. Yoklama ile başlayan toplantıda toplam 21 gündem maddesi görüşüldü. 20 gündem maddesiyle başlayan toplantıya bir gündem maddesi ilave edildi. Gündemde 5 yeni konu bulunurken, 16 madde ise Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 5 yeni konunun da ilgili komisyonlara havalesi yapıldı.

4 Madde Komisyonlara Havale Edildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 2021 yılı yatırım programında yer alan Bartın ili merkezinde yapılacak olan yeraltı tesis çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Balamba Mahallesi, tapuda 725 ada, 70 nolu parselin satış talebi, gündemin üçüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi, tapuda 394 ada, 59 nolu parselin satış talebi ve gündemin dördüncü maddesinde yer alan Bartın İli, Merkez İlçesi, Topluca Köyü, tapuda 118 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerinde yeşil alan amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Bir Sonraki Toplantıya Ertelendi

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilen, Karasu Köyü İnkum Mevkiinde işaretli olan yerlerin otopark olarak belirlenmesi ve ihale yöntemi ile kiraya verilmesi talebi komisyon çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle bir sonraki toplantıya ertelendi.

Komisyonlardan Gelen Maddeler Kabul Edildi

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediye’ne bağlı olarak çalışmakta olan Özel Halk Otobüslerinde HES kodu sorgulanabilmesi için, Sağlık Bakanlığı ile salgınla mücadele kapsamında verilerin aktarımına ilişkin protokol yapılması talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1207 ada, 10 nolu parseldeki Bartın Belediye hissesi olan 371,89 m2’nin satış talebi, gündemin sekizinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 89 ada, 201 nolu parselin satış talebi, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 89 ada, 199 ve 200 nolu parselin satış talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 383 ada, 370 nolu parselin satış talebi, gündemin on birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 383 ada, 371 nolu parselin satış talebi, gündemin on ikinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 544 nolu parselin satış talebi, gündemin on üçüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 545 nolu parselin satış talebi, gündemin on dördüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 6 ada, 143 ve 144 nolu parselin satış talebi, gündemin on beşinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 192 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel no.lu taşınmazlara ulaşım sağlamak için servis yolu oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, gündemin on altıncı maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 57 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmaz ile 497 ada, 19 parsel nolu taşınmazlar üzerinde farklı mimari çözümler için esneklik sağlamak adına yapılaşma koşullarında değişiklik yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, gündemin on yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediye’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 209 nolu parselin satış talebi, gündemin on sekizinci maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, su abonelerinin kullandığı sayaçların satış ve servis işlemlerinin yapılabilmesi için, sayaç firmaları ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ve gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi sınırları içerisin de kalmakta olan; tapuda 102 ada, 1 parsel, 103 ada, 1-2 parseller, 104 ada 1-2 parseller, 105 ada, 1 parsel, 106 ada, 4 parsel, 121 ada, 1 parsel ve 122 ada, 73 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu kabul edildi.

İnkumu İçin Hazırlanan Proje Değerlendirildi

Gündemin yirminci maddesinde yer alan Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilen, İnkum ile ilgili hususlar görüşüldü.

Gündemiz yirmi birinci maddesinde yer alan İnkumu tepesinde oluşturulması planlanan mesire alanı ve seyir tepesi ile ilgili hususların görüşülmesi talebi değerlendirildi. İlgili madde Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edildi. Tüm maddelerin görüşülmesi üzerine Bartın Belediye Meclisi Toplantısı 1 Nisan Perşembe günü 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.

“Şehrimiz İçin Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, belediye başkan yardımcılarımızla ve belediye meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

.